Alssund Charterboat – Lejebetingelser

Her kan du læse lejebetingelserne hos Alssund Charterboat, som herefter er benævnt som udlejer.

 • Både udlejes kun til personer med kendskab til sejlads. Dokumentation forevises på forlangende. Der kan tilbydes sejladsinstruktion i forbindelse med udlevering.
 • Efter modtaget bestilling, tilsendes lejer en charterkontrakt med e-mail. Båden er først endeligt reserveret, når udlejer har modtaget den underskrevne kontrakt samt 30 procent af lejebeløbet (depositum).
 • Ved korttids-reservation (0 til 7 dage) skal lejebeløbet betales kontant. Det er muligt at betale via MobilePay.
 • Afbestilles den lejede båd efter indgået kontrakt, skal det samlede lejebeløb alligevel betales. Dog vil Alssund Charterboat forsøge at få båden genudlejet til anden side.
 • Genudlejes båden, refunderes det indbetalte beløb – minus et gebyr på 15 procent.
 • Minimums reservation er én dag. Udlevering af både finder sted fra kl. 07. Aflevering sker senest kl. 18.
 • Forsinket aflevering modregnes i depositum med 300 kroner pr. påbegyndt time.
 • Depositum betales kontant. Brændstofforbrug trækkes fra depositum.
 • Er der sket skader på båden, udstyr eller andet, fratrækkes dette depositum.
 • Er den lejede båd ikke sødygtig på grund af motorhaveri, skader på skrog eller lignende, vil udlejer stille et anden båd til rådighed i løbet af maksimalt 24 timer. Er dette ikke muligt, vil det fulde lejebeløb blive refunderet. Lejer har herefter ikke yderlige krav mod udlejer.
 • Lejer kan ikke afkræve udlejer erstatning for tab af tid eller for udgifter på grund af mangler eller defekter på den lejede båd.
 • Lejer skal ved overtagelsen – eller når mangel eller defekt på båden konstateres – straks kontakte udlejer. Herefter vil der blive lavet reparationer hurtigst muligt.
 • Før overtagelsen af båden, gennemgår lejer og udlejer båden og udstyret. Begge parter bekræfter herefter med underskrift, at båd og udstyr er uden synlige fejl og mangler.
 • Er der mangler ved båden, vil dette blive noteret inden overdragelses-protokol underskrives.
 • Båden overtages rengjort, fyldt op med brændstof og smøremiddel, og må i lejeperioden kun tankes hos udlejer.
 • Ved aflevering gennemgås båden på ny. Er der fejl eller mangler, har udlejer ret til at modregne lejer eller tredjepart i det indbetalte depositum før dette udbetales.
 • Lejer er selv ansvarlig for sikker navigation og sejlads i øvrigt.
 • DET ER STRENGT FORBUDT AT TRÆKKE BÅDEN PÅ LAND. Dette vil omgående medføre ophævelse af lejeaftalen – uden at der kan stilles yderligere krav til udlejer.
 • Såfremt båden bliver involveret i uheld, skal alle relevante oplysninger overgives til udlejer hurtigst muligt. Dette indbefatter skadesmodpart, navn på fører, navn på båd, forsikringsselskab og skadens art.
 • Lejer er selv ansvarlig for manglende forsikringsdækning.
 • Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler på søkort ombord.
 • Lejer er ansvarlig og hæfter for:
  • At der kun sejles med det maksimalt godkendte antal passagerer.
  • At der ikke foretages ændring på båd eller udstyr.
  • At båden ikke afgår fra havn ved en vindstyrke over den maksimalt tilladte.
  • Ikke at overnatte i andre havne end afgangshavnen
  • Ikke at videreudleje båden
  • Kun at benytte båden til rekreative formål
 • ANNULLERINGSRET
 • Ved booking betales det fulde beløb for leje af båden i den angivne periode.
 • Ved booking mere end 21 dage før lejekontraktens start er der 14 dages ret til at annulere.
 • Afbestilles den lejede båd efter indgået kontrakt, skal det samlede lejebeløb alligevel betales. Dog vil Alssund Charterboat forsøge at få båden genudlejet til anden side. Genudlejes båden, refunderes det indbetalte beløb, minus et gebyr på 15 procent.
 • Lejes båden under 14 dage før lejekontraktens start, er der ingen annulleringsret.